Çiğ besinler


Yazdır


Çiğ yiyecekler toplam diyetin en az yüzde %80’ını oluşturmalıdır. 
 
1937'de bilgin Kouchakoff sabah kahvaltı‎ısı‎ndan sonra bir grup insanı‎n kan tahlillerini yapm‎‏ıştı‎. Kahvaltı‎ her zamanki gibi çikolatalı‎ süt ile tereyağı ekmekti. Kandaki akyuvarlar mm 3'te 7.000 iken, kahvaltından yarım saat sonra 13.000'e yükselmiş‏ti. Bu art‎‏iş bünyenin bir saldı‎r‎ya kar‏‎şı koymaya hazı‎r olduğunu gösterir. Oysa çiğ sebze, meyve veya su alı‎ndığı‎nda bedende bu tepkiler görülmüyordu. Kutu konservesi v.b. gibi sterilize maddeler yendiğinde akyuvarlar art‎yordu, ‏şeker, sirke gibi maddeler de akyuvarları yükselmesine neden oluyordu. 

2) Mac Carrison'un deneyi: Maymunlara her zamanki besin verilir, ancak bu kez verilen besin pi‏şmiş‏tir. Kı‎sa bir zaman sonra hayvanlarda mide ve bağırsak ülseri ile kal‎nbağrsak i1tihabı ba‏şlar. 

3) Prof. Fiessinger'in 1932'de Pasteur Enstitüsü'nde yaptığı deney: Genç fareleri iki gruba ayr‎l‎r. Birinci gruba en iyi ko‏şullar alt‎nda haz‎rlanm‎‏ ve 120 derecede sterilize edilmiş‏ besin verilir. ikinci gruba da aynı‎ besin verilir, ama sterilize edilmeden. Kı‎sa bir zaman sonra birinci grup farelerde zay‎flama ve sinirlilik kaydedilir. İkinci grup farelerin sağlığı ‎ 'ise yolundad‎  Bu kez birinci grup farelerin besinine az miktarda bal, süt, çiğ havuç, et, portakal suyu kat‎l‎r. K‎sa zaman içinde farelerin sağl‎ğ‎n‎n normale döndüğü görülür. 

Sterilize edilmiş‏ş besin steril, yani k‎ıs‎ırd‎ır; hayat vermez. Bu tür besinde besinin 'ancak görünüşü vardı‎r, besleyici niteliği yoktur. 
Çiğ besin güneş‏ten ald‎ı enerjiyle hayat‎m‎z‎n: koruyucusudur. Çiğ sebze ve meyvelerde bulunan klorofil, vitamin ve madenler bedenimizin sağlı‎k kaynağıdı‎r. Bu çiğ besinlerin posalar‎ kal‎ınbarsağın tembelliğini, önler. Ancak her çiğ besinin iyi çiğnenmesi gerekir. iyi çiğnenmeyen çiğ besin sindirim zorluğuna, gaza, midede ş‏iş‏kinllğe yol açabilir.

 Dişlerinden güçlük çekenlerle küçük çocuklar çiğ 'besinlerin suyunu içebilir veya çok ince rendeden geçirerek yiyebilirler.  Her ne kadar pi‏şirme tahı‎‎llar‎ın ve kuru sebzelerin ni‏şastas‎ını‎ daha kolay sindirilir hale getirirse bazı besinlere zarar verir; özellikle de vitaminIere ve madensel tuzlara. Pi‏şirme besinleri yumş‏atı‎r. Bu yumu‏şama sindirimin yavaş‏lamas‎na, midenin geni‏şlemesine ve tembelliğine yol açar. 

Kuzey ülkelerinde kanserden ölüm olaylar‎na-Akdeniz ülkelerinden daha sık r‎astlan‎r. Beslenme uzmanlar‎ bunu besin tarz‎na bağl‎yorlar. Kuzeyde çok ‎  hayvansal yağ ve bira, az meyve ve az sıvı yağ yenmektedir. Güneyde ise çok meyve ve çiğ bes‎in, az bira ve az tereyağ yenir.
 
Dr. Bireher- Benner 1937'de Zürich'te 'kurduğu kilnikte hastalar‎n‎ «çiğ rejimle iyile‏tiriyordu. Dr. Bircher - Benner'e göre t‎ıp yanlış‎‏ bir yol tutarak hastalı‎kları‎n belirtileriyle uğra‏şmaktayd‎ı. Oysa hastal‎ğı‎n cinsi ne olursa olsun, her şeyden önce bedeni zehirlerinden kurtarmak gerekiyordu. Uygulad‎ığı çiğ rejim sayesinde Dr. Bircher - Benner ‏şaşırtıcı sonuçlar elde etti; klasik tedaviye ‎ayak direyen binlerce hastayanın‎ çiğ rejimle iyileşmesine sebep olmuştur. 

Aşağıda verilmiş gıdaiarda tuz ve şeker kullanılmamaktadır. Şahsim otuzbeş seneya yakındır bu iki maddeni kesinlikle kullanmıyorum ve hiçbir eksiklik da yağamıyırum. Kimseyede kullanmasını tavsiye etmem.  Daha önceki bölümde tuz, şeker ve un hakkında geniş bilği verilmiştir. Bizden söylemesi, sağlığınız kendi elinizdedir. Allahu –Teale bize cuzi iradae vermiştir.  Ölüm haktır ama iyi beslenerek bize verilimiş kısa ömrümüzü sağlıklı yaşayabilmekte vardır.   

geri dön  sayfa başına dön

Şifa Orucu | © 2012 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır. www.sifaorucu.net | Yazılım & Teknik Destek & Tasarım: farkistanbul